Booking

Har du en spesiell anledning? Gjør den enda bedre med sangere fra DNM95!


Det Norske Mannskor av 1995 tar gjerne sangoppdrag og har stor rutine på innslag ved f.eks fødselsdager, gallamiddager og julebord; for ikke å snakke om som hjelp og støtte ved frierier og i bryllup. Selv om vi vanligvis har mye å gjøre har vi likevel kapasitet til å kunne stille på ytterligere arrangementer. Ettersom anledningene er varierte, vil det variere hva som er passende. Vi har derfor satt sammen følgende tilbud å velge mellom:

Piano 
- for serenader under et bestemt soveromsvindu, ryggdekning ved et frieri,
fødselsdagsselskap m.m. Kanskje passer det med konferansiervirksomhet med en vri.

Innhold: Minimum 4 sangere.
Info: Vår minste sammensetning vil vanligvis stille med en person på hver stemme, men dobling på noen stemmer forekommer.
 
Mezzoforte
- for større fødselsdager, mindre åpningsseremonier eller mottagelser m.m.
  
Innhold: Minimum 8 sangere.
Info: Dobling av stemmer vil være det vanlige, men solostemmer og tredobling vil forekomme.
 
Forte
Ved ”Forte” vil vi stille med et større bidrag fra DNM95 til oppdrag, dvs minimum 16 sangere. Naturlige variasjoner i medlemsmassen fra halvår til halvår og andre forhold gjør at vi ikke kan bestandig kan innfri forventninger om å stille samme gruppen som opptrådte på f.eks forrige høstkonsert eller 17. mai konserten. Videre må vi ha en viss balanse på stemmene.
 
Innhold: Minimum 16 sangere.
Info: Det vil være rimelig å anta minimum fire på den tynnest besatte stemmen.

Praktiske opplysninger 

Piano og Mezzoforte
Kan stille på et par ukers varsel og som kammerensemble, dvs uten dirigent. Program vil være hentet fra vårt stamrepertoar og innenfor denne rammen kan programmet avtales.
 
Forte
For å stille kor, må vi ha ca 1 måned frist. Som helt kor stiller vi med dirigent, og program avtales fra tilfelle til tilfelle.
 
Tilslutt vil vi pressisere at det er fullt mulig å gjøre tilpasninger utover disse gruppene når det gjelder antall sangere, men dette må avklares i god tid før selve arrangementet.
 
Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av gruppene, ta kontakt med styret 
eller send oss en melding på booking@dnm95.no
Vi har erfarne folk som kan løfte ditt arrangement med sang og underholdning.
Kontakt oss!