Det Norske Mannskor av 1995

- et liv i drønn og fylde

Til tonene av den skandinaviske sangskatten vokser DNM95 fram. Etter en sped start er vi idag et solid mannskor i beste akademiske tradisjon. Med malm i røstene, stivede skjortebryst og hjertevamt brorskap tar vi fatt på nye utfordringer.

Et akademisk kor

Ethvert godt lærested trenger et akademisk mannskor, og DNM95 fyller denne rollen i Tromsø. Som sanger i koret er man også borger i Studentsamfunnet, og betaler kontigent dit - med alle de goder det medfører. 

Å synge i mannskor - bass eller tenor

Mannskoret består av to hovedstemmer: tenor og bass.
Videre er hver av stemmene delt i to, en lys og en mørk.Slik blir omfanget mer konsentrert, for eksempel får førstetenorer utfolde seg rikelig i høyden. En baryton kan, som bass i blandakor, streve med de laveste tonene mens som førstebass i mannskoret vil stemmen jobbe innenfor hans naturlige register. Tilsammen gir de såkalte like stemmer en stor mulighet for et utrolig rikt overtoneregister - og en tett og mektig korklang.

Hverdag og konsert

Sangeråret hos DNM95 har de ukentlige øvelsene som basis, innimellom kommer opptredener og sangoppdrag av større eller mindre karakter. Rundt de større prosjektene kommer ekstraøvinger, og hvert semester er det minst en øvingshelg. Vi holder en større konsert i hvert semester, gjerne i samarbeid med andre, som for eksempel med Tromsø Byorkester.
Ut på tur
 
 
DNM95 knytter bånd til de andre akademiske korene i Norge og Norden og deltar på Akademisk kortreff (AK) og Nordisk Studentsangerstevne (NSSS). Gjennom møtene med andre kor inspireres vi til å strekke oss enda lenger og blant våre gode venner fins blant andre Stockholms Studentsångare, Trondheim Studentsangforening, Den norske Studentsangforening (Oslo) og Brahe Djäknar (FIN).

Det Norske Mannskor av 1995

- løfter sangerkransen mot polarhimmelen

 DNM95 har et rikt indre liv, med felleskap og samvær utenom øvelsene. ”Ølafdrikkelser” på korets hybel i Samfunnskjelleren hører med. Vi tar knekken på mørketida med vår eleverte og tradisjonsrike Viltaften, og ingen grunnlovsdag er komplett uten sangerfrokost med DNM95. Koret har egen idrettsdag: Det Norske Mesterskap – hvor vi kameratslig kappes i atletisk dyst. Vi opererer også med et sinnrikt system av titler og hedersbevisninger, alt i studentikos høytidelighet. Som officer i DNM95 har du krav på din egen tittel - den skal si noe om deg og din rolle i koret.
 

Vi øver torsdager fra kl 18:15-21:15

DNM95s broderlige ånd

Hvilken svulmende glede når vårens vinder stryker over landet! Hvilken stille stolthet når applausen runger! Hvilket styrkende fellesskap ved brødrenes bord! Dette er DNM95, vår kjerne og vår målestokk. Er du rede til å ta din plass i våre rekker, har du snart venner og minner for livet.

Hvem er du?

Høytsvevende kraft-førstetenor eller pliktoppfyllende flinkis-andretenor? Sjarmerende, nølende baryton eller stødig, fantasifull bass? Vi ønsker å holde et høyt nivå, og krever en del av deg som er med. Erfaring med noter og sang er en fordel, men du kommer også langt med innsatsvilje og alminnelig gehør. Dessuten trengs åpne ører, punktlighet og et stort smil! Du har tilknytning til universitetet eller høgskolen ved at du er nåværende eller tidligere student eller ansatt. Du kan også ha din akademiske bakgrunn fra andre steder enn Tromsø.

Nå tar vi inn nye medlemmer

Å se et mannskor i kjole og hvitt skride inn på scenen er betagende. Det finnes kun en ting som er enda mer betagende – å skride sammen med oss.

Grip sjansen - vi trenger din stemme!
Undersider (1): Historiske glimt